Tien vragen aan..Sander Verseput, co-founder van Chainels

1)    Wie is Sander Verseput?

Mijn naam is Sander Verseput, ik ben 27 jaar oud en heb een achtergrond aan de TU Delft in Real Estate & Housing. Ik vind het gaaf om aan een technisch vernieuwend product te werken voor de vastgoedsector. Ruim vijf jaar geleden hebben we Chainels opgericht. Chainels is een ‘tenant engagement portal’. Chainels verbindt alle professionele stakeholders in een multi-tenant omgeving met de huurders. Het product wordt gebruikt in winkelcentra, complete binnensteden, bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen.

2)    Welke rol speelt PropTech in jouw leven?

Ik ben gefascineerd door de mogelijkheden die technologie biedt om de gebouwde omgeving beter te laten functioneren. Er liggen enorme kansen om deze conservatieve markt op te schudden. Vastgoedbeleggers moeten investeren in nieuwe technologieën om veeleisende huurders tevreden te houden. Verder ligt er een grote opgave om gebouwen te verduurzamen. Ik blijf graag op de hoogte van trends, dit doe ik o.a. door het bezoeken van PropTech beurzen. Veel ideeën voor nieuwe ontwikkelingen haal ik uit gesprekken met onze klanten.

3)    Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van PropTech?

Space as a service is een ontwikkeling die al geruime tijd aan de gang is. We gaan van bezit naar gebruik/ toegang, denk aan de serviced kantoren van o.a. WeWork en Spaces. Daarnaast zie je allerhande initiatieven die gericht zijn op nieuwe financieringsvormen van vastgoed. Geldverstrekkers worden in direct contact gebracht met leners via Crowdfunding platforms voor vastgoedprojecten.  Momenteel zijn er ook veel bedrijven die inzetten op sensoring en het monitoren van het gebruik van gebouwen. Een onderhoudsbehoefte kan tegenwoordig veel sneller en goedkoper worden gesignaleerd. Men noemt dit ook wel ‘predictive maintenance’. Specifiek in de retailmarkt – ons grootste marktsegment- valt het op dat beleggers van winkelcentra in toenemende mate open staan voor het delen van allerlei data met huurders.

4)    Wat is de core-business van Chainels en wat is het business model?

De core business van Chainels is het leveren van een SaaS product. We ontwikkelen continue aan het cloud-based platform en bijbehorende native apps voor Android en iOS. We investeren fors in de usability (UX/UI) van het platform. Dat is in deze tijd extra belangrijk aangezien mensen hoge standaarden gewend zijn door de moderne Social media. Binnen de vastgoedwereld worden nog veel logge/ oude systemen gebruikt. Chainels optimaliseert workflows en zorgt voor kostenbesparingen in het managen van gebouwen en gebieden. Daarnaast draagt Chainels bij aan de huurderstevredenheid door goede communicatie en het ontsluiten van services. Het verdienmodel is gebaseerd op eenmalige opstartkosten en een jaarlijkse licentie per object. De hoogte van de investering is afhankelijk van het aantal huurders en van de afname van additionele modules.

5)    Waar streef je naar met Chainels om in 2020 te zijn?

Met ons team hebben we de ambitie om de internationale standaard neer te zetten voor informatie uitwisseling in ‘multi-tenant’ omgevingen.  We willen Chainels in eerste instantie uitrollen bij Europese vastgoedbeleggers en hebben ook de ambitie om op termijn naar de VS te gaan.

6)    Wat heb je nodig om deze doelstelling(en) te realiseren?

We zijn jaar op jaar gegroeid door omzetten van onze klanten. We hebben een aantal leads die een gebouwportfolio hebben in meer dan tien landen. Om snel genoeg mee te kunnen groeien met onze klanten en goede kwaliteit te leveren willen we in een tijdsbestek van een half jaar tot een jaar groeigeld ophalen.

7)    Op welk project / bereikte doel ben je trots en waarom?

Momenteel zijn we actief in 120 gebieden in Nederland, België en Zweden. Binnenkort gaan we ook lanceren in de UK. Ik ben er trots op dat we vaak te horen krijgen dat Chainels erg gebruiksvriendelijk is. Bovendien kunnen we binnen een maand lanceren in een nieuwe taal en krijgen we relatief weinig vragen van eindgebruikers. Dit alles maakt dat Chainels een schaalbaar product.

8)    Welke element(en) zijn voor jou als ondernemer van essentieel belang om succesvol te zijn in PropTech?

  • Het product dat je aanbiedt dient een probleem op te lossen voor de klant en moet een sluitende business case zijn.
  • De samenstelling van het team. Binnen ons bedrijf zijn productontwikkeling en business enorm verweven waardoor we zeer snel kunnen schakelen in de ontwikkeling van nieuwe features.
  • Je dient een groot en waardevol netwerk op te bouwen in de vastgoedwereld. Verkoop van het product draait voor een groot deel om persoonlijke relaties met klanten.

9)    De Retailmarkt is zeer dynamisch. Welke uitdagingen zie jij op dit gebied in relatie tot PropTech?

Binnen de Retail zullen er altijd succesvolle en minder succesvolle winkellocaties en formules zijn. Door o.a. e-commerce staat de fysieke Retail onder druk. Het is tegenwoordig minder vanzelfsprekend dat een belegger al zijn vastgoed verhuurd heeft. Dit biedt kansen voor Proptech bedrijven. Beleggers zijn tegenwoordig bereid om allerlei data te delen met de huurders zodat deze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Deze trend wordt gestimuleerd door een toenemend aantal contracten die gebaseerd zijn op omzethuren. Er is hiermee een wederzijdse afhankelijke relatie tussen huurders en beleger. Veel van de informatie die beleggers delen met de huurders gaat over de bezoekers(profielen) van het winkelcentrum. Een uitdaging hierbij is de aangescherpte privacywetgeving. Een veelgehoorde discussie gaat erover of het wel of niet is toegestaan om bepaalde informatie te delen.

10)  Ik krijg mijn (PropTech) inspiratie van?

  • Ik krijg mijn PropTech inspiratie voornamelijk tijdens het bezoeken van congressen/ PropTech beurzen en van gesprekken met founders van andere PropTech bedrijven.
  • De belangrijkste innovatie in de afgelopen tien jaar is: Dan kies ik toch voor de smartphone. Retailers staan overdag in de winkel, de smartphone maakt het ontsluiten van informatie laagdrempelig. Chainels profiteert van deze trend.
  • Het beste advies wat ik ooit heb ontvangen: we hadden in de beginfase van Chainels een te brede focus op een groot aantal doelgroepen. Van een ervaren ondernemer kregen we het advies om twee doelgroepen ‘af te stoten’ zodat we ons qua productontwikkeling en business development volledig konden focussen op de retailmarkt.
  • Welk (management)boek raad je iedereen aan om te lezen? The Lean Startup by Eric Ries en Suits & Hoodies – Quintin Schevernels.