PropTech gaat verder dan technische oplossing*

De wereldwijde proptech beweging moet werken aan een inclusieve, duurzame, veilige, betrouwbare en innovatieve leefomgeving en de bevordering van technologische toepassingen. Dat betoogt Menno Lammers, eigenaar en initiatiefnemer van het twee jaar geleden opgerichte leiderschapsplatform PropTechNL.

Voor Lammers beperkt proptech zich bepaald niet tot het louter bieden van technische oplossingen voor praktische problemen waardoor vastgoedbedrijven hun efficiency kunnen verhogen en bijvoorbeeld nieuwe markten veroveren. Volgens deze proptech influencer ‘moet de vastgoedsector zich juist ten volle bewust zijn van het feit dat hun ontwikkeling is gebaseerd op de realisatie van een duurzame samenleving’.

De sector moet zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door nieuwe toegevoegde waarde te creëren die gunstig is voor de samenleving als geheel, meent Lammers. Daarnaast zijn vastgoedbedrijven volgens de 42-jarige Arnhemmer ook verantwoordelijk om gedragsveranderingen stimuleren in wat hij noemt het ‘stakeholder ecosysteem’. ‘Door samen te werken, creëren we Society 5.0 en daarmee realiseren we ook de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit de akkoorden van de Verenigde Naties.’

Missie

Vanaf de officiële lancering van PropTechNL in 2017 vormen maatschappelijke doelstellingen (SDG’s), vastgoed en technologie de basis van het platform. ‘Een duurzame omgeving voor iedereen creëren’, legt Lammers de missie van zijn bedrijf gedreven uit. Het netwerk van de aangesloten partners –  (vastgoed)ondernemingen en proptech bedrijven – werkt samen bij de invulling van de masterclasses, kennisintensieve netwerk bijeenkomsten en tafelsessies van PropTechNL.

Daarnaast mag Lammers vanuit zijn rol als managementconsultant onder andere het Rijksvastgoedbedrijf, Heimstaden Nederland,  Savills Nederland, Unibail-Rodamco-Westfield en Syntrus Achmea Real Estate & Finance tot zijn klanten rekenen. Ook is Lammers drie jaar mentor geweest bij Startupbootcamp voor het acceleratorprogramma Smart City & IoT.

PropTech in Nederland

De afgelopen jaren groeit de proptech beweging als kool en is niet meer weg te denken uit de vastgoedsector, verkondigt Lammers. Inmiddels zijn er volgens hem vele jonge proptech oplossingen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een Society 5.0. Naar zijn zeggen doen Nederlandse bedrijven het relatief goed in Europees perspectief.

Lammers: ‘Mooi voorbeeld van Nederlandse bodem is bijvoorbeeld de drone inspectie van woningen van Octo + Aeroscan in samenwerking met diverse woningcorporaties. Andere interessante Nederlandse proptechbedrijven zijn onder meer Planalogic, Healthy Workers, Physee, Madaster, Chainels, Studio RAP, Huurpaspoort, OSRE, Sustainer homes en niet te vergeten Geophy, Office App en Lone Rooftop. Het aantal superslimme en duurzame proptech oplossingen groeit met de dag.’

Society 5.0

Op de vraag wat we eigenlijk moeten voorstellen bij ‘Society 5.0’ richt deze visionair de blik op Japan, een land waardoor hij zich sowieso graag laat inspireren. ‘Japan heeft een en nieuwe visie ontwikkeld naar een superslimme maatschappij, Society 5.0. De definitie die Japan hanteert is: ‘Een mensgerichte samenleving die economische vooruitgang in evenwicht brengt met het oplossen van sociale problemen door een systeem dat cyberspace en fysieke ruimte in hoge mate integreert.’

Society 5.0, ook wel de data-gestuurde samenleving genoemd waar cyber (virtueel) en fysiek (tastbaar) zijn samengesmolten, is de samenleving die volgt op de stadia van de jager-verzamelaar (Society 1.0), landbouw (Society 2.0), industrie (Society 3.0) en informatie (Society 4.0), doceert Lammers.

Volledige transformatie

Japan wil volgens Lammers een samenleving creëren waarin verschillende sociale uitdagingen kunnen worden oplost door de innovaties van de vierde industriële (r)evolutie (Artificiële Intelligentie, (Industrial) Internet of Things, robotisering) in elke industrie en elk sociaal leven te integreren. ‘Deze (r)evolutie gaat verder dan Industrie 4.0, omdat een volledige transformatie van onze manier van leven en zich niet alleen focust op de maakindustrie. In de Society 5.0 zijn mensen, dingen en systemen allemaal met elkaar verbonden in cyberspace en zorgt artificiële intelligentie (AI) voor optimale analyses (die de mogelijkheden van mensen overstijgen), die worden teruggekoppeld naar de fysieke ruimte.’

De sleutel ligt volgens hem in het maken van de ‘gelijktijdige transformatie, individueel en institutioneel’. ‘Het start met een individuele transformatie’, licht hij toe. ‘De grootste belemmering voor individuele transformatie, is onze neiging als leiders om te zeggen: ‘Ja, dat is het probleem en de verschuiving die we nodig hebben. Als anderen maar zouden veranderen hoe zij denken en zich gedragen, dan zouden we meer vooruitgang boeken’. Het vinden van het evenwicht tussen economische vooruitgang en oplossingen voor maatschappelijke problemen is een uitdagende reis.’

PropTech House

De proptech ideoloog en managementconsultant stond vorig jaar ook aan de wieg van PropTech House, de alliantie van nationale proptech organisaties in Europa. Deze Europese branche-organisatie timmert flink aan de weg. Zo is PropTech House de exclusieve partner van de Europese Commissie voor de PropTech Europe Startup Award  en een tweetal pilots die moeten leiden tot een sterkere Europese proptech sector. De afspraken daarover werden in juli tijdens de vakbeurs Mipim PropTech Europe in Parijs gemaakt. PropTech House rond binnenkort het onderzoek af naar hinderpalen die de vorming van een krachtige Europese proptechsector bemoeilijken.

‘Opschalen in Europa is een uitdaging voor startups en scale-ups’, analyseert Lammers. ‘Van diverse Nederlandse startups heb ik begrepen dat er vijf grote barrières zijn om op te schalen. Het verwerven van geld, toegang krijgen tot de betreffende lokale markt(en), het vinden van het juiste talent en de Europese en lokale weten regelgeving. Maar dit is mijn persoonlijke opinie. De verwachting is dat voor het eind van dit jaar het officiële rapport wordt aangeboden aan de Europese Commissie.’

Ook zullen de organisaties die participeren in PropTech House exclusief gaan deelnemen aan een pilot met een Europees programma, waardoor de Europese Commissie het eigen vermogen en de garanties voor schaalvergroting door de Europese Investeringsbank kan faciliteren. Lammers hoopt dat dit fonds nog dit jaar of anders begin volgend jaar uit de startblokken komt.

Digital Twin

Lammers beschouwt  Digital Twin als een van de  meest veelbelovende techconcepten voor de komende jaren. ‘Dat gaat veel verder dan een BIM-model. Een Digital Twin is een dynamische digitale weergave van een fysieke (vastgoed) asset, waarmee het bedrijf de prestaties van deze asset beter kan begrijpen, voorspellen en nieuwe inkomsten kan vinden, waardoor het bedrijf haar functioneren in de markt kan veranderen.’

Door gebruik te maken van sensoren en zelflerende algoritmen (Artificial Intelligence, AI) en data-analyse worden de integrale prestaties van een gebouw gemeten, met minder kosten en tijdproblemen tot gevolg voor het aanbrengen van verbeteringen. ‘De kracht zit uiteindelijk in de uitgebreide real-time koppeling tussen het digitale en fysieke object. De Digital Twin is als het ware het brein van een lerend vastgoedobject en verbetert de volledige levenscyclus van een vastgoedobject. Het gebouw wordt een ‘smart building’ met een significante meerwaarde’, aldus de proptech goeroe.

Responsive building

Digital Twins maken volgens Lammers  ook de volgende stap mogelijk: de ontwikkeling naar responsive building, dat real-time beantwoordt aan de behoeften en wensen van de gebruikers. In responsieve gebouwen worden de inzichten uit data-analyse automatisch toegepast om gebruikers prestaties te verbeteren. Denk aan het aansturen van installaties, inzetten van services en het (proactief) informeren van gebruikers.

Lammers: ‘Digital Twin technologie helpt vastgoedbedrijven met het beter begrijpen van klantbehoeften waardoor er relevantere verbeteringen en vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd op producten, services en waardemodellen die de klantervaring aanzienlijk verbeteren. Zodra de technologie volledig is omarmd, kan de hele focus en structuur van het bedrijf veranderen, oude rollen elimineren, nieuwe creëren, en mogelijk geheel nieuwe inkomstenstromen opleveren.’

Voorbeelden

Gevraagd naar geslaagde voorbeelden van Digital Twins in de Nederlandse of Europese vastgoedmarkt, zegt Lammers: ‘Ik zie dat Digital Twins in twee domeinen in ontwikkeling is. De eerste is op assetniveau zoals Edge Olympic (Edge Technologies/ Epicenter) en de Outlook (Schiphol Real Estate/ Microsoft). De andere op stadsniveau zoals Singapore, London, Parijs, New York en Amsterdam. De echte Digital Twins voor vastgoed en de gebouwde leefomgeving staan nog in de kinderschoenen. Als alle voordelen zichtbaar worden kan het hard gaan en hopelijk worden beide domeinen met elkaar verbonden als een City of Twins.’

Over Menno

Menno Lammers (1977) studeerde Technisch Bedrijfskundige aan de HTS. Zijn eerste baan was bij Multec (inmiddels Brunel). In 2004 maakte hij – als teamleider bij TASK – kennis met de bouwsector, specifiek met de grond-weg en waterbouw. In 2005 werd hij lid van het jongerennetwerk De NieuwBouw, waarvan hij onder andere twee jaar voorzitter was.

Ook heeft hij bijna drie jaar bij Vernieuwing Bouw gewerkt waar Lammers trends spotte, innovatiemasterclasses organiseerde en werkgroepen faciliteerde zoals Value Cases en Eigen Initiatief. In 2013 werd richtte hij BOO|s|T Business Innovation op, een innovatie- en strategiebureau voor de vastgoedsector. Hij gaf advies, verzorgde workshops met de LEGO SERIOUS PLAY methode en gaf presentaties over trends en ontwikkelingen.

Eind augustus In 2017 schreef hij – nadat Schiphol Real Estate hadden aangegeven partner te willen worden – PropTechNL in bij de Kamer van Koophandel en dat is nu zijn hoofdactiviteit. De PropTech ideoloog en management consultant stond vorig jaar ook aan de wieg van PropTech House, de alliantie van nationale PropTech organisaties in Europa. Hij schreef diverse artikelen en blogs over proptech.

*Het originele artikel is gepubliceerd op vastgoedmarkt.nl