Nieuwe leiderschap nodig voor PropTech transitie

Arnhem, april 2018. Verkeert de vastgoedsector in een leiderschapscrisis? Het huidige leiderschaps-instrumentarium is –ondanks de aantrekkende economie– niet langer toereikend voor de maatschappelijke en digitale uitdagingen waar leiders voor staan. De noodzaak voor PropTech leiderschap wordt steeds groter.

De vastgoedsector bevindt zich in een zeldzaam moment in de geschiedenis, waarin we een verschuiving van de organisatorische context beleven. We gaan van het dominante industriële paradigma naar een data paradigma, gekenmerkt door veranderingen in de manier waarop we leiden, volgen en organiseren. Dit paradigma wordt gevoed door grote maatschappelijke vraagstukken en trends, waaronder de digitalisering. Het is een (r)evolutie en zal verstrekkende gevolgen hebben, net zoals de overgang van landbouw naar industriële productie.

In het nieuwe paradigma is het niet langer mogelijk om te leiden op basis van macht, maar alleen om leiding te geven op basis van wie je werkelijk bent. Er kan niet veel verschil meer zijn tussen het gedrag dat leiders laten zien aan de wereld en wie ze werkelijk zijn. De mensen die met hen werken voelen dit, waardoor deze leiders minder effectief zijn. Het einde van de apenrots is in zicht. Leiderschap draait niet langer om de bergtop, de scepter en de troon en om macht, maar komt vanuit het hart van de leider in het hart van de organisatie. We gaan van ‘horizontaal’ naar ‘verticaal’ leiderschap.

Op ontdekkingsreis gaan

Leiders van nu kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar de nieuwe werkelijkheid. Zij kunnen helpen door het stimuleren van nieuwe ideeën en het tonen van nieuw gedrag. Het gaat bij leiderschap over het verschil kunnen maken in de wereld waarin je leeft en het maken van verbindingen tussen de binnen- en buitenwereld. Mensen kiezen om te werken voor organisaties omdat ze zich kunnen vinden in hun doel, maar ze gaan weg als ze geen respect meer hebben voor hun baas. Ze willen een leider die hen de ruimte geeft, die betrouwbaar is, respectvol, medelevend en visionair. Iemand die hen een gevoel van verbondenheid geeft, een gevoel dat ze worden verzorgd, die maakt dat ze zich veilig voelen, die hen herkent en erkent als individu en meegaat met de tijd.

Leiders kunnen deze kwaliteiten alleen belichamen als ze weten wie ze zijn. Om te weten wie ze zijn, zullen leiders de ​​reis naar binnen moeten maken. Ze kunnen niet meer alleen met hun hersens werken, maar hebben ook hart en ziel nodig. Om de verbinding met hun collega’s te maken, moeten ze eerst de verbinding met zichzelf helder krijgen. Niet als doel op zich, want leiders zijn geen kluizenaars die mediteren op een bergtop. De reis naar binnen maakt de leider een beter mens en een effectievere leider. Hij of zij draagt bij aan toekomstbestendige (meer doeltreffende, vreugdevolle en meer effectieve) PropTech ondernemingen en daarmee uiteindelijk aan een betere wereld. Een leider bestaat bij de gratie van zijn volgelingen. Volgers voelen intuïtief of de leiders zich met hen verbindt. Alleen wanneer zij de verbinding voelen, zijn ze bereid om een tandje extra bij te zetten.

Kick-ass saints

Gelukkig is leiderschap niet beperkt tot mensen in topposities. Soms maken informele leiders het verschil: de innovatiemanager die op eigen initiatief een hackathon organiseert, de buurman die de leefomgeving in de straat verbetert. We hebben meer ‘kick-ass saints’ nodig. Leiders die echt het verschil maken, die de toekomst van vastgoed willen uitvinden en grensverleggende plekken willen creëren.

PropTechNL helpt leiders om het verschil te maken in de veranderende vastgoedwereld. Wij helpen ze om de organisatie naar een nieuw niveau te brengen en de bijbehorende PropTech ambities te realiseren. Wij geloven in de kracht van bestaande organisaties om zich opnieuw uit te vinden en aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Met een uniek PropTech BOOsT Programma laten we de leider op een nieuwe vooruitstrevende manier naar zichzelf, de organisatie en de omgeving kijken. Zorgen we voor verrassende cross-sectorale leerervaring en versnellen we PropTech experimenten en projecten.  Uiteindelijk creëren de leider op geheel eigenwijze een toekomstbestendige PropTech onderneming.

Wij nodigen je uit om in jezelf te kijken, je bedrijf en de wereld. Wij wensen je een goede en een niet al te veilige reis naar PropTech leiderschap..

Auteur:

Menno Lammers