PropTech Hubs Cruciaal voor Toekomst van Vastgoed

PropTech kent geen (lands)grenzen

In februari van dit jaar publiceerde ik de blog ‘Fifty shades of PropTech grey’ over het ontstaan van het ecosysteem en de PropTech Hubs. Het ecosysteem en de Hubs blijven groeien. Steeds meer landen hebben een (of meerdere) hubs. Tijd voor een update!

Het ecosysteem kent meerdere hubs

Het leefgebied van PropTech ontwikkelingen kent geen landsgrenzen. Hoewel de beweging zich -vooralsnog- lijkt te concentreren in Europa. Het PropTech ecosysteem kent meer en meer knooppunten. Deze knooppunten, ook wel hubs genoemd, zorgen voor: inspiratie, evenementen, experimenten, nieuwe zakelijke relaties en business, et cetera. Ik ben er inmiddels wel achter dat alle PropTech Hubs van elkaar verschillen. Wat ons verbindt is het aanjagen van de PropTech beweging. Iedere Hub doet dit op geheel eigen wijze en onderlinge verbindingen worden gemaakt om krachten te bundelen. Want ook al kent elk land haar eigen mores, regels en juridische kaders, PropTech trekt zich daar weinig van aan en beïnvloedt ons allemaal.

Hoe ziet het ecosysteem van PropTech Hubs eruit?

Ten noorden van Nederland vinden we het Nordic PropTech Initiative. Ten oosten zijn een tweetal Duitse PropTech Hubs actief: PropTech DACH  en het German PropTech Initiative. In Zwitserland vind je Swiss PropTech en in Oostenrijk kan je aansluiten bij het Austrian PropTech Initiative. Gaan we verder naar het oosten dan vind je PropTech Russia en PropTech Baltic. Vervolgen we de Zijderoute dan vinden we Asia PropTech community. Ten westen van Nederland vinden we de UK PropTech Association en PropTech Ireland. Onze zuiderburen hebben PropTech Belgium opgericht. In zuid Europa vinden we Real Estech (Frankrijk) en  PropTech Spain. In Nederland zelf zijn twee PropTech Hubs actief: PropTechNL en Holland ConTech & PropTech.

Accelerators

In Nederland zijn er diverse accelerator programma’s waar PropTech onderdelen in te vinden zijn zoals: StartupBootcamp ‘Smart City & Living’, World Startup Factory, Rockstart, Et cetera. Buiten Nederland zijn er op dit moment drie toonaangevende PropTech accelerators: Blackprint Booster in Duitsland, PiLabs in de UK en MetaPropNYC in de VS. Inmiddels heb ik ook vernomen dat PropTech Russia ook een accelerator aan het opzetten is.

In de bovenstaande kaart staan diverse PropTech Hubs. De kaart is niet af en kan verder worden aangevuld. Ik nodig je dan ook uit om de ontbrekende Hubs kenbaar te maken via dit formulier.

Evenementen

Inmiddels begint de lijst van (inter)nationale een- of meerdaagse PropTech gerelateerde evenementen flink te groeien. Tijdens deze evenementen verenigen de mensen van verschillende Hubs met elkaar.  De meest in het oog springende PropTech evenementen zijn: MIPIM PropTech, Future : PropTech en Propteq. Wil je een completer overzicht van PropTech gerelateerde events? Check dan dit overzicht. Hoewel de evenementen zijn zeer waardevol zijn als ontmoetingsplaats worden ze niet opgenomen in deze PropTech Hub kaart.

Geen eendagsvlieg

PropTech is geen eendagsvlieg. De beweging wordt groter en groter. De hubs zijn cruciaal voor de toekomst van vastgoed en onze leefomgeving. Hoewel veel vastgoedprofessionals nog geen idee hebben wat de impact van PropTech is, wordt er hard gebouwd aan iets nieuws.. Wil je in contact komen met een Hub? Schroom niet om PropTechNL te benaderen zodat wij een introductie voor je kunnen organiseren.

Mail ons