Groei vastgoedbedrijven vraagt om een real-time strategie

In een tijd waarin het landschap sneller verandert dan ooit, kunnen vastgoedbedrijven nog steeds moeilijk mee komen. Veranderingen gaan snel en komen vaak onverwacht. Mee blijven doen in de digitale transformatie betekent óf een real-time strategie ontwikkelen, óf afvallen.

Vastgoedbedrijven zetten een digitaal transformatieproces in. Het moet allemaal slimmer, goedkoper, duurzamer en de klant moet centraal staan. Als een dolle wordt er contact gezocht met jonge PropTech bedrijven en gevestigde adviesbureaus en IT-bedrijven. Daarnaast worden nieuwe mensen aangetrokken, die bij voorkeur ervaring hebben (of tenminste affiniteit hebben) met technologie. Het schiet alle kanten op.

Hoewel het jaar pas vijf maanden jong is, staan heidesessies en het schrijven van (jaar/business)plannen op de agenda, waarbij de klassieke managementmodellen (SWOT-analyse, BCG-matrix, vijfkrachtenmodel van Porter) naar hartenlust worden gebruikt. Echter, zijn de vaak standaard heisessies te kort in tijd, verbeeldingsloos, energie slurpend en weinig motiverend. Daarnaast, zijn deze managementmodellen en het aloude strategisch denken – gericht op de bedrijfstak en concurrentievoordeel – erg beperkt en statisch, ondanks de dynamische tijd waarin we leven. Een gemiste kans om methodieken van de 21e eeuw zoals Business Model Canvas, 3H-model, Vested, Sprint, Lean Startup en LEGO® SERIOUS PLAY® in te zetten.

Piramides maken mummies

De hiërarchische structuren en organisatorische processen die in de vastgoedsector decennialang gemeengoed waren om bedrijven te runnen en te verbeteren zijn niet meer voldoende om te winnen. Strategiebepaling en implementatie met een top-down benadering waarbij 20% van het management 80% van de strategie bepaalt, faalt. De traditionele manieren van werken bieden niet voor iedereen de mogelijkheid om inzichten te uiten en de wereld verandert sneller dan dat de plannen kunnen worden uitgevoerd. In de meeste bedrijven gaat de strategische planning niet over het nemen van beslissingen voor de dag van morgen en overmorgen, maar over het documenteren van keuzes die al zijn gemaakt. De (jaar)plannen zijn vaak een update (extrapolatie) van de plannen van vorig jaar, die vaak geënt zijn op oude motivatie- en beloningssystemen in plaats van goede dingen doen omdat ze goed zijn. Bedrijven in de nieuwe economie heroverwegen de manier waarop zij hun strategie ontwikkelen, zodat ze meer, beter en sneller beslissingen kunnen nemen.

“If you think you can let the technology develop and then be a successful follower, think again” – McKinsey, april 2018

In tijden van grote veranderingen kan het management vaak niet meer aangeven waar en wanneer de gevolgen van beslissingen opduiken. Bedrijven komen vaak in de problemen, omdat het management niet weet wat ze niet weten. Zekerheden bestaan niet meer en organisaties kunnen in de nieuwe economie alleen succesvol geleid worden als het management beseft dat continue verandering de enige zekerheid / constante is. In feite moet het begrip ‘strategie’ – een term die nu losjes wordt gebruikt om de sporadische (transacties, productie, uren, budget)planning te dekken – nog evolueren. Strategie doet ertoe, maar de uitvoering ervan is de sleutel. Strategie is iets wat je beleeft, doorvoelt en waar je naar handelt, in tegenstelling tot een geplande route en een (in een kast) opgeborgen document.

Nieuwe vorm van leiderschap

Het beter benutten van menselijk potentieel, nieuwe vormen van leiderschap, nieuwe businessmodellen en methodieken van de eenentwintigste eeuw zijn nodig om het bedrijven weer wendbaar te maken. Wijze leiders erkennen dat de enige duurzame bron van (concurrentie)voordeel de ervaring, nieuwe kennis en verbeelding is, die aanwezig is bij de mensen in de organisatie. Door het ontketenen van het volledige potentieel van mensen en in co-creatie nieuw proposities ontwikkelen, ontstaat er meer nieuwe inzichten, nieuwe kennis, meer vertrouwen, betrokkenheid en uiteindelijk ook meer commitment en waardoor er een snellere implementatie plaatsvindt. De (onvermijdelijke) toekomst voor vastgoedbedrijven en het volledige potentieel van mensen te benutten is, het werken met een real-time strategie.

Snellere en betere beslissingen

Een real-time strategie is dynamisch en verandert voortdurend en is gebaseerd op een gedeelde identiteit en een set ‘eenvoudige leidende principes’. Eenvoudige leidende principes begeleiden het bedrijf gedurende het hele leven ongeacht veranderingen in doelen, strategieën, soort werk en management. De principes verbeteren de snelheid en de kwaliteit van de kritische besluitvorming en maken het bedrijf wendbaar in het sterk veranderende (PropTech) landschap.

Succesvol transformeren

Vastgoedbedrijven kunnen naar een volgende niveau groeien door zich te concentreren op de in co-creatie ontwikkelde gedeelde identiteit en eenvoudige leidende principes. Real-time strategie is vereist om succesvol te transformeren naar een (PropTech) organisatie van de eenentwintigste eeuw. Hoe serieus durf jij het te spelen?

Auteur: Menno Lammers

Vind jij dat de interne besluitvorming sneller en beter kan? Wil jij de kansen van een real-time strategie benutten?

Als je op zoek zijn naar meer impact, door het verbeteren van de besluitvorming, het vinden van nieuwe kansen en business modellen en/of het stimuleren van (intern) ondernemerschap,  vraag dan een gratis PropTech Groeigesprek aan.