Digital Twin biedt enorme kansen voor levenscyclus vastgoed

Arnhem, 11 april 2018. De vastgoedsector kan niet langer denken in op zichzelf staande vastgoedobjecten. De vastgoedsector moet in staat zijn om een integrale beleving te bieden aan de gebruikers en andere stakeholders. Bij het ontwerpen, fabriceren en beheren van vastgoed helpt het om een Digital Twin te creëren. De Digital Twin gaat de vastgoedsector ook helpen bij de digitale transformatie, het uitvinden van het vastgoed voor de toekomst en het centraal zetten van gebruikers en haar omgeving van een specifiek object en haar omgeving.

Een Digital Twin is niet nieuw. Het woord Digital Twin stamt uit 2002. Dr. Grieves (University of Michigan, USA) schreef de eerste publicatie over dit onderwerp. Een organisatie als NASA werkt al jaren aan complexe digitale modellen die een exacte kopie zijn van de werkelijkheid. Toen de ramp Apollo 13 trof, maakte NASA gebruik van gespiegelde systemen (de voorloper van de Digital Twin) om de Apollo 13-missie te redden. Tegenwoordig gebruikt de NASA Digital Twins om nieuwe aanbevelingen, routekaarten en een volgende generatie ruimtevaartuigen te ontwikkelen. Inmiddels wordt deze technologie steeds meer ingezet in de wetenschap en het bedrijfsleven.

Gartner voorspelt dat tegen 2021 de helft van de grote industriële bedrijven Digital Twins gebruiken voor betere onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten. Hiermee kan een effectiviteitsslag van 10% worden behaald. In de vastgoedsector gaan Digital Twins op korte termijn hulp bieden bij de architectuur, engineering en bouw van vastgoed. Uiteindelijk zijn Digital Twins van meerwaarde voor de totale levenscyclus van vastgoed. Ik ga ervanuit dat de vastgoedsector Digital Twins de komende vijf tot tien jaar ook gaan inzetten om het beheer, de flexibiliteit, betrouwbaar­heid en efficiency van de vastgoed assets te vergroten.

Fragmentie zorgt voor inefficiëntie en levenloze objecten

De vastgoedsector is nog steeds erg gefragmenteerd als het gaat om disciplines (architect, bouw, installatie, beheer, etc.) inclusief het gebruik van data. Fragmentatie zorgt voor hoge kosten, inefficiënte processen en in-transparantie. Het lerend vermogen is laag, de adaptatie van nieuwe technologieën is traag en stenen zijn robuust en statisch waardoor innovaties van incrementele aard zijn. Nemen we ook de leefomgeving mee, dan heeft deze fragmentatie ook negatieve impact op grondstoffen-, energieverbruik, verkeer, gezondheid. Kortom, het gaat ten koste van de kwaliteit van leven.

Daarnaast wordt de vastgoedsector gedomineerd door mensen met een bouwkundige en/ of bedrijfskundige/ financiële achtergrond. Dit zorgt ervoor dat de vastgoedsector denkt en doet in stenen, transacties en financieel rendement. De vastgoedsector zit daarmee ook gevangen in oude organisatie- en business modellen uit de twintigste eeuw. Het resultaat zijn levenloze vastgoedobjecten waar de gebruikers en de omgeving niet of nauwelijks centraal staan en waar financiële vastgoedtransacties de maat voeren.

Digital Twin - LifeCycle - Now

Sprong maken

Technologische ontwikkelingen kunnen een grote bijdrage leveren aan de toekomst van vastgoed en de maatschappij, de kwaliteit van leven. De Nederlandse vastgoedsector kan een sprong maken naar een internationale vooruitstrevende leefomgeving. Een van de bouwstenen om deze sprong te maken is de Digital Twin.

De vastgoedsector werkt sinds 2000 met 3D digitale modellen. Inmiddels weten we dat de faalkosten in het onderdeel ‘Bouw’ afnemen doordat diverse disciplines met elkaar samenwerken in een model. Eind vorig jaar werd bekend dat BAM Infra is het eerste bouwbedrijf ter wereld wat gecertificeerd is voor zowel PAS 1192-2 (Ontwerp en Bouw) als voor PAS 1192-3 (Asset Management). Een andere bouwonderneming die internationaal indruk maakte met digitaal bouwen is Van Wijnen tijdens de Autodesk conferentie in Las Vegas. Voor beide bedrijven mooie stappen voorwaarts.

Evolutie naar een Digital Twin

Een Digital Twin gaat veel verder dan een BIM model. Wat is een Digital Twin[1]? Een Digital Twin is een dynamische digitale weergave van een fysieke (vastgoed) asset, waarmee het bedrijf de prestaties van deze asset beter kan begrijpen, voorspellen en nieuwe inkomsten kan vinden, waardoor het bedrijf haar functioneren in de markt kan veranderen.

Om het vastgoedobjecten tot leven te brengen installeren we verschillende sensoren in vastgoed objecten waarmee data kan worden verzameld. Door gebruik te maken van zelflerende algoritmen (Artificial Intelligence, afgekort AI) en data-analyse kunnen we de integrale prestaties van een gebouw meten, met minder kosten en tijd problemen oplossen en kunnen we beter aansturen op verbeteringen. De kracht zit uiteindelijk in de uitgebreide real-time koppeling tussen het digitale en fysieke object. De Digital Twin is als het ware het brein van een lerend vastgoedobject en verbetert de volledige levenscyclus van een vastgoedobject. Het gebouw wordt een smart building met een significante meerwaarde.

Digital Twin - opbouw
Digital Twin - LifeCycle - Future

Digital Twins maken ook de volgende stap mogelijk; de ontwikkeling naar responsive building, dat real-time beantwoordt aan de behoeften en wensen van de gebruikers. In responsieve gebouwen worden de inzichten uit data-analyse automatisch toegepast om gebruikers prestaties te verbeteren; denk aan het gebruiker specifiek aansturen van installaties, inzetten van services en het (proactief) informeren van gebruikers. Digital Twin technologie helpt vastgoedbedrijven met het beter begrijpen van klantbehoeften waardoor er relevantere verbeteringen en vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd op producten, services en waardemodellen die de klantervaring aanzienlijk verbeteren.

Zodra de technologie volledig is omarmd, kan de hele focus en structuur van het bedrijf veranderen, oude rollen elimineren, nieuwe creëren, en mogelijk geheel nieuwe inkomstenstromen opleveren.

CategorieWaardecreatie
Planning & Ontwerp Verbetering ontwerp kwaliteit. Leren van andere Digital Twins. Basis voor het grondstoffenpaspoort.
Engineering & FabricageSneller, slimmer en goedkoper. Zichtbaarheid van de impact op de supply chain. Effectiever gebruik van grondstoffen. Simulaties bij wijzigingen. Meer ruimte voor hoogwaardige duurzame materialen en slimme toepassingen. Minder CO2 uitstoot.
OperatieReal-time en verbetering van de operatie. Beschrijvend (wat heeft er plaatsgevonden), voorspellend (wat gaat er plaatsvinden) en voorschrijvend (wat moet gaan plaatsvinden) activiteiten op het gebied van onderhoud en facility. Meer op afstand, minder logistieke handelingen. Lagere gebruikskosten.
Klant, gebruikers en omgevingKlant en gebruiker centraal. Efficiëntere processen. Grotere betrokkenheid, meer commitment en hogere productiviteit / impact. Gezondere mensen. Effectievere communicatie. Toepassen van ‘Wat, als..’ -scenario’s. Snellere en betere besluitvorming. Snellere time-to-market van nieuwe diensten en business modellen. Up-to-date model tijdens een vastgoedtransactie.
Tabel 1 – Digital Twin (toekomstige) waardecreatie

GE Healthcare maakt gebruik van Digital Twins om nieuwe ziekenhuizen efficiënt te laten functioneren en de systeemdynamiek van bestaande grote ziekenhuizen opnieuw te ontwerpen.  Zonder Digital Twins vertrouwen (ziekenhuis) experts en leiders op traditionele kennis en basis analyses om nieuwe faciliteiten te plannen en te budgetteren. Door gebruik te maken van Digital Twins worden experts en leiders geholpen bij bij het ontwerpen en uitvoeren van zorgmodellen die goed zijn voor patiënten, gezinnen en zorgverleners. Ze redden er uiteindelijk ook levens mee.

Naar een Internet of Digital Twins

Als bijvoorbeeld een vastgoedeigenaar diverse ‘zelfstandige’ digitale vastgoedobjecten met elkaar gaat verbinden, dan ontstaat er een Internet of Digital Twins. Het lerend vermogen over gebouwen, wijken en steden als integrale systemen wordt hiermee vergroot, omdat data gedurende de levenscycli van alle onderdelen, real-time kan worden gemonitord en geanalyseerd. Dit zorgt voor een waanzinnig inzicht in de leefbaarheid en gezondheid van leefomgevingen en ecosystemen. Aanpassingen kunnen vervolgens vooraf worden getoetst waardoor de impact van verbeteringen kan worden vergroot. Internet of Digital Twins maakt het ook veel makkelijker om –op afstand– samen te werken met verschillende expertise-partners voor bijvoorbeeld groot onderhoud. Onderhoudskosten kunnen ook aanzienlijk worden verlaagd vanwege het zicht op onderlinge afhankelijkheden in een totale infrastructuur. Het creëren van een Internet of Digital Twins zorgt voor maatschappelijke waardecreatie.

Een voorbeeld uit de praktijk is de stad Singapore. Singapore heeft van de stad een Internet of Digital Twins gemaakt die real time door meerdere stakeholders, zowel publieke en private partijen, kan worden onderzocht, geanalyseerd en gewijzigd (of aangepast). Door efficiëntere en nauwkeurige voorspellingen van toekomstige ervaringen kan Singapore beter anticiperen op de planning van natuurlijke hulpbronnen of het leveren van diensten en bijdragen aan een duurzamere kwaliteit van leven. Singapore als virtuele stad is een Publiek-Private Samenwerking (PPS) en maakt het mogelijk om de stad opnieuw uit te vinden.

Een ander voorbeeld is het grensverleggende gebiedsontwikkeling ‘Sidewalk Toronto’. Dit project kan maar zo de nieuwe ‘standaard’ worden en de basis leggen voor een nieuw businessmodel (Living as a Service?). Het combineert het beste in stedelijk ontwerp met de nieuwste digitale technologie om enkele van de grootste uitdagingen voor steden aan te pakken; waaronder energieverbruik, betaalbaarheid van woningen en transport. Wat toch lijkt te ontbreken in het plan is het toepassen van de Digital Twins. Gemiste kans of een kans voor het Nederlandse bedrijfsleven om er een belletje aan te wagen en een sprong te maken?

Cross-sectoraal ondernemen

Digital Twins ontwikkelen de komende jaren flink door. Deze doorontwikkeling gaat bijdragen aan de transformatie van de vastgoedsector. Digital Twins verwijderen de silo’s, inefficiënties, onzekerheden, fouten en genereren nieuwe inkomstenstromen. De ontwikkeling van de Digital Twin is van invloed op de verwachtingen van de klant, het producten/diensten portfolio, samenwerkingsvormen en waardemodellen.

Stedenbouwkundigen, marketeers, zorgprofessionals en industriële bedrijven gaan allemaal profiteren van deze lange termijn verschuiving naar Digital Twins. Deze ontwikkeling biedt kansen voor bedrijven, gemeenten en overheden om echte slimme objecten, wijken, steden en diensten te ontwikkelen gebaseerd op een hogere mate van precisie van locatie en ervaring.

De eerste stap zetten

Enkele jaren geleden was het ondenkbaar om met Digital Twins zoveel (potentiële) waarde te creëren. Waar ga je beginnen? Waar kan je de meeste waarde creëren voor jezelf en de klant? Ga het wiel niet opnieuw uitvinden en leer van andere sectoren zoals industrie en de lucht- en ruimtevaart, zoals: General Electric, Maersk, Rolls-Royce, Caterpillar, European Space Agency, DARPA, Siemens PLM, Tesla, Dassault Systèmes of ABB. Concrete Ditital Twin projecten vinden plaats bij het Havenbedrijf Rotterdam, Waternet en Schiphol Group in samenwerking met IBM. Durf cross-sectorale relaties aan te gaan, haal ervaringen op en leer van elkaar.

Om als bedrijf toekomstbestendig te blijven is het noodzakelijk om het leervermogen te vergroten en de adaptatie van nieuwe technologieën te vergroten. Het maken van een strategische verbinding tussen vastgoed en technologie is noodzakelijk. Zet de eerste stap, waardoor je meer inzicht krijgt in de kansen die een Digital Twin jou kan bieden!

Auteur: 

Menno Lammers

Inspiratie-/bronnenlijst

Deel je interesse voor de Meetup met ons!

Op 15 mei 2018 vindt de PropTechNL Meetup ‘Bricks, Bits & Digital Twin’ in Amsterdam plaats. Tijdens deze Meetup gaan we met elkaar in dialoog over de Digital Twin en de impact hiervan op de toekomst van vastgoed. Ben je CxO, directeur of co-founder en heb je interesse om aanwezig te zijn? Stuur dan een bericht met als onderwerp: Meetup Digital Twin.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *