9 Redenen waarom Digital Twins zo belangrijk zijn voor vastgoedeigenaren

Arnhem, 4 juni 2018. We staan ​​aan het begin van de Digital Twin mega-trend. Gartner voorspelt dat tegen 2021 de helft van de grote industriële bedrijven Digital Twins gebruiken voor betere onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten. Door te blijven versnellen in de adaptatie van nieuwe technologieën in de vastgoedsector kunnen vastgoedeigenaren een sprong maken en ook behoren tot deze grote industriële bedrijven.

In mijn vorige blog beschreef ik mijn visie op Digital Twin voor de vastgoedsector. Op 15 mei jl. vond de eerste PropTechNL Meetup over ‘Digital Twin’ plaats in Amsterdam. Tijdens deze Meetup werden twee Digital Twin praktijkprojecten besproken. Schiphol Group heeft de ambitie om de beste digitale luchthaven te worden. Zij gebruiken BIM als basis om stapsgewijs te verrijken met IoT data, zodat er een samenwerkende (agile) werkomgeving ontstaat. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om vrachtschepen zo optimaal mogelijk vanuit een ‘waardecase’ gedachte (bijvoorbeeld: wat is het beste moment waarop een schip de haven binnen kan varen en het zo min mogelijk energie verbruikt om te gaan aanleggen).

Deze Meetup is voor mij de aanleiding geweest om deze blog te schrijven. Het doel van deze blog om vastgoedeigenaren (en andere organisaties in het ecosysteem) het belang van Digital Twin te laten inzien en de kansen die het biedt voor deze organisaties, de gebruikers en de maatschappij.

Onderaan deze blog vind je de link naar een enquete. Alvast bedankt voor het beantwoorden van drie korte vragen over Digital Twin.

Verticale waardeketen en fixed mindset

In de vastgoedsector ontbreekt het aan  one single source for truth van vastgoedobjecten. De verticale waardeketen is opgeknipt in silo’s inclusief de gegeneerde data.  Deze fragmentatie zorgt – zoals beschreven in de vorige blog ‘Digital Twin biedt enorme kansen voor levenscyslus vastgoed’ – veel onnodige kosten, zet de gebruiker niet centraal en is onvoldoende duurzaam. Het streven naar perfectie in de silo’s, reproduceren wat we al weten en alleen willen voldoen aan de (project)vraag van de klant en/ of opdrachtgever zorgt voor een fixed mindset. Willen we een sprong maken en bijdragen aan een betere wereld voor nu en toekomstige generaties dan moeten het vastgoed opnieuw uitvinden. Inzetten op Digital Twin is een van de mogelijkheden.

Wat is een Digital Twin?

Digital Twin gaat evolueren van concept tot realiteit voor bijna alles: iedereen, elke service en elk netwerk. Een Digital Twin is een dynamische digitale weergave van een fysieke (vastgoed) asset, waarmee het bedrijf de prestaties van deze asset beter kan begrijpen, voorspellen en nieuwe inkomsten kan vinden, waardoor het bedrijf haar functioneren in de markt kan verbeteren.Een Digital Twin – opgebouwd uit een 3D BIM-model, Internet of Things en data analytics – verandert real-time naarmate de status van de fysieke asset verandert. De Digital Twin verbindt alle fysieke gegevensinvoer en digitale modelprocessen die nuttig zijn voor een organisatie, zodat alle gebruikers hun activiteiten kunnen uitvoeren. Als zodanig biedt Digital Twin enorme kansen voor vastgoedbedrijven en om het leven van mensen te verbeteren.

Waarom is een Digital Twin zo belangrijk voor vastgoedeigenaren?

Waarom wil een vastgoedeigenaar een virtuele representatie van de fysieke objectenportefeuille? Wat maakt deze Digital Twins zo belangrijk? Hieronder lees je 9 redenen waarom een Digital Twin zo belangrijk is voor vastgoedeigenaren:

 1. Versnelt de besluitvorming

Digital Twin (tool op systeemniveau) is een krachtig real-time meesterbrein om innovatie en prestaties te stimuleren. Door gebruik te maken van Cloud oplossingen zijn operationele activiteiten binnen seconden inzichtelijk. Daarnaast kan een Digital Twin ook advies geven op basis van historische data en worden ingezet als benchmark om de totale vastgoedportefeuille. Deze inzichten zorgen voor snellere besluitvorming.

 1. Vergroot de gebruikerstevredenheid

Klanten spelen in essentie een sleutelrol bij het beïnvloeden van de strategieën en beslissingen in elk bedrijf. Een Digital Twin kan een bijdrage leveren aan het stimuleren van de direct aan klanten aangeboden diensten, zoals meet-ups op een Digital Twin van een klant als onderdeel van de klantervaring. De geïndividualiseerde vraag zal worden gekanaliseerd in de digitale waardenetwerk. Vandaar dat er een drastische verandering zal plaatsvinden: de exploitatie zal evolueren naar massamaatwerk en individualisering.Uiteindelijk wordt de gebruikerstevredenheid vergroot.

 1. Verbetert het design

Door te starten met de ontwikkeling van gebruikersconcepten -o.b.v. MBSE (model gebaseerde Systems Engineering)- wordt de basis gelegd voor een cross-functionele ontwerp. Vereisten (specificaties en prestaties) kunnen worden vastgelegd en geverifieerd en gevalideerd. Als het vastgoedobject in bedrijf is kunnen de behoeften van de gebruikers nog beter worden begrijpen. Onderdelen worden verbeterd en (nieuwe) services worden ontwikkeld voor de verbetering van de gebruikerservaring. Ook is het mogelijk om simulaties (bijvoorbeeld what-if) te draaien als je tijdens de exploitatie de inrichting wil wijzigen of er een deel worden aangebouwd. De simulaties zorgen voor meerdere oplossingsrichtingen waar verder in detail naar kan worden gekeken (en waar uiteindelijk de Digital Twin advies over kan geven).

 1. Zorgt voor efficiëntere processen

Service is waar Internet of Things (IoT) het grootste inzicht biedt. Een Digital Twin stelt gebruikers (bijvoorbeeld facility en onderhoud) in staat ontelbare mogelijkheden te verkennen, zodat ze met een hoger vertrouwensniveau een aanbeveling kunnen doen rond de levensduur van het object of betrouwbaarheid van een asset. Door de inzichten die gegenereerd worden door de IoT van de assets, kunnen service- en onderhoudsprocessen worden geoptimaliseerd. Een Digital Twin zorgt voor effectievere en efficiëntere processen en bespaart daardoor kosten. Samen zorgen IoT-gegevens voor een match met de Digital Twin voor een organisatie om meer te begrijpen over hoe een vastgoedobject door gebruikers wordt gebruikt. Uiteindelijk is de Digital Twin de sleutel tot het verbeteren van het product in de loop van de tijd op basis van inzicht in het werkelijke gebruik.

 1. Optimaliseert fysieke gebruik

Een Digital Twin zorgt voor optimalisatie van het fysieke vastgoedobject. Doordat er een bron is, is het mogelijk om inzichten te krijgen op drie niveaus van activiteiten: beschrijvend (wat heeft er plaatsgevonden), voorspellend (wat gaat er plaatsvinden) en voorschrijvend (wat moet gaan plaatsvinden). Combineer je gebruikerspatronen met Machine Learning (ML), dan wordt het mogelijk om een kosteneffectief onderhoudsplan (meer op afstand, minder handelingen, reductie van bijvoorbeeld energie en materiaal-kosten, efficiënte inzet van arbeid) te maken. De Digital Twin maakt het mogelijk voorspellende onderhoudsstrategieën vast te stellen: repareer het voordat het breekt!

 1. Draagt positief bij aan duurzaamheid

De Digital Twin faciliteert onder meer het design, fabricage en exploitatieproces. Tijdens deze processen moeten keuzen worden gemaakt die van invloed zijn op duurzaamheid (ecologisch, sociaal-maatschappelijk en economisch). Ook het maken van materiaalkeuzes – generative design in combinatie met een materiaal footprint – gedurende de totale levenscyclus dragen bij aan duurzaamheid. De Digital Twin met al haar assets vormt een grondstoffenpaspoort en vormt de basis voor de circulaire economie. Efficiëntere (bouw)logistiek zorgt voor minder CO2 uitstoot. Koppel je persoonlijke gebruikersdata (uiteraard conform wetgeving en ethiek) met de Digital Twin dan zijn er ook interventies mogelijk om de persoonlijke gezondheid van gebruikers te bevorderen. Het (vroegtijdig) ontdekken van tekortkomingen in duurzaamheidsprestaties door resultaten te simuleren, levert uiteindelijk veel maatschappelijke waarde op.

 1. Stimuleert innovatie

In sommige gevallen kan een Digital Twin fungeren als een speeltuin (door middel van simulaties) voordat activiteiten worden uitgevoerd in de fysieke wereld. Dit betekent dat vastgoedeigenaren, een vastgoedobject of scenario kunnen bouwen en testsimulaties kunnen uitvoeren om verbeteringsgebieden te identificeren, te anticiperen op fouten en in sommige gevallen inzicht te bieden dat een dienst niet op de markt wordt gebracht. Een Digital Twin kan je ook koppelen aan externe datasets (bijvoorbeeld Openbaar Vervoer), waardoor nieuwe services en een completere gebruikerservaring kan ontstaan. De Digital Twin faciliteert het holistisch denken, om baanbrekend denken en open innovatie mogelijk te maken.

 1. Verbetert de communicatie

De Digital Twin als one single source of truthzorgt voor een totaaloverzicht, real-time informatie en transparantie. Gedigitaliseerde ontwerpgegevens, (bouw)technische gegevens (materiaalgebruik, prestaties van installaties), Internet-of-Things (realtime sensor- en machinedata), en andere waardevolle databronnen worden verbonden in de Digital Twin en zorgt hierdoor voor meerwaarde. Door de grote snelheid waarmee berekening kunnen plaatsvinden kunnen afwijken sneller worden gecommuniceerd wat bijdraagt aan veiligheid, duurzaamheid, gebruikerservaringen, et cetera. De Digital Twin is ook eenvoudig toegankelijk als communicatiemedium voor alle gebruikers in het ecosysteem, hierdoor wordt ook co-creatie en wisdom of the crowdgefaciliteerd.

 1. Transformeert de mindset

Door het gebruik van Digital Twin(s) gaat de traditionele huurders-mindset transformeren naar een klanten-mindset. Door op een holistische wijze met het vastgoedobject om te gaan, krijgen we een gaan we van een productie-mindset naar een service-mindset. Deze mindsets– waar gebruikerservaring en de maatschappelijke waarde centraal staan – zorgt voor een nieuwe dimensie in hospitality.

Van productinnovatie en gebruikersgericht ontwerp naar end-to-end proces, productiviteit, services en bedrijfsoptimalisatie waar smart hospitalitycentraal staat.

Hoewel vastgoed statisch en robuust is. Is de levenscyclus dynamisch. De mogelijkheden die wendbare bits bieden, zorgen ervoor dat de asset(s) een nieuwe dimensie – Digital Twin –krijgt die enorme kansen biedt. Ze gaan verder dan wat de huidige status van de asset, en stellen bedrijven in staat stellen om een ​​heel nieuw scala aan door ROI gestuurde doelstellingen te bereiken, zoals adaptieve diagnostiek, conditioneel onderhoud en voorspellende fouten. Met de enorme extra technologieprikkel in het Internet of Things is het potentieel van Digital Twins niet langer alleen maar een concept, maar een ontwrichtende aanjager van innovatie en is het betaalbaarder dan ooit.

Horizontaal waardenetwerk en een PropTech Mindset

Het maken van afspraken voor de levenscyclus van het object vraagt extra aandacht, omdat de filosofie van ‘One single source for truth’wordt geborgd, inclusief data integriteit en security. Digital Twin vraagt een PropTech Mindset. Een mindset die horizontaal en exponentieel denkt en doet in plaats van verticaal (in silo’s) en lineair. Door deze mindset maken we ook een switch van waardeketen naar waardenetwerk. Uiteindelijk gaat het om het gebruik en bijbehorende prestaties. Het As-a-Service businessmodel biedt in de volle breedte een degelijke basis.

Kortom, de resultaten van een Digital Twin zorgen voor enorme kostenbesparingen, creëren duurzame impact en verbeteren de klanttevredenheid. Uiteindelijk is de Digital Twin de sleutel tot het continu verbeteren van het fysieke vastgoedobject en de gebruikerservaring. Wat houd je als vastgoedeigenaar nog tegen om met Digital Twin deze stap te zetten? Wat heb je nodig om deze stap te zetten? Wacht niet, blijf vooroplopen. Begin met een Proof of Concept (PoC) om de waarde van de technologie voor jouw bedrijf beter te begrijpen. Wees een PropTech Frontier van de gebouwde leefomgeving.

 • PIE-sessie

  In de zomer organiseert PropTechNL 1 of meerdere PIE-sessies over Digital Twin, waarin deze redenen verder worden besproken. Aan deze sessies kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Heb je interesse om deel te nemen? Laat het ons weten door alle (!) vragen in de enquête te beantwoorden.

Auteur: Menno Lammers