Waarom PropTechNL?

De wereld verandert razendsnel en de economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische uitdagingen worden steeds groter. Urbanisatie, vergrijzing, klimaatverandering en grondstoffenschaarste jagen de mobiliteit-revolutie, gezondheidsrevolutie, de energietransitie en de circulaire economie aan. Versnelde technologische innovatie werkt daarbij als een hefboom waarbij digitale netwerken zorgen voor sterke verbindingen en onderlinge afhankelijkheden.

Vastgoed vertegenwoordigt wereldwijd de grootste groep assets en speelt daardoor een grote rol met veel impact. Want al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er hele andere eisen worden gesteld aan de functies van onze (economische) infrastructuur en de ruimtelijke omgeving waarin we werken en leven. De vastgoedsector bepaalt daarmee voor een groot deel hoe we oplossingen gaan bieden voor deze uitdagingen en hoe technologie daarvoor wordt ingezet. Het resultaat is dat de wereld van robuuste stenen zich meer en meer verbindt met de wereld van de snelle wendbare bits.

Om deze veranderingen te faciliteren stelt PropTechNL de meest nieuwsgierige mensen uit verschillende industrieën in staat om technologie als hefboom te gebruiken en vuurtorens te creëren die bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. PropTechNL draagt actief bij aan de ontwikkeling van slimme, vitale leefomgevingen als basis voor duurzame ecosystemen waar mensen gezond, vitaal en in welvaart samenleven, nu en in de toekomst. Deze beweging vraagt om een grensverleggende mentaliteit.

Missie & Visie

PropTechNL faciliteert leiders met een ontwikkelplatform dat digitale technologie benut en de ontwikkeling van cross-sectorale, (inter)nationale netwerken stimuleert. Het ontwikkelplatform ondersteunt bij kennisontwikkeling en reikt praktijkprojecten aan. Zo vervult ProptechNL een pioniersfunctie voor de toekomst van vastgoed.

PropTechNL inspireert en ontwikkelt leiders, individueel en als groep. Hierdoor ervaren zij het menselijk potentieel waarmee ze vorm geven aan de maatschappij van de toekomst.

Onze aspiratie voor 2020

  1. Thought leadership – het (inter)nationale aanspreekpunt voor inhoudelijke PropTech vraagstukken;
  2. UN Sustianable Goals – een bijdrage leveren aan goals vanuit de primaire focus op 4 “Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning” en 11: “Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable”.