PropTechNL

Wat?

PropTechNL is een exclusief cross-sectoraal netwerk van PropTech Frontiers.

Waarom?

Ons doel is: “de toekomst van vastgoed uitvinden, met positieve impact op de vitaliteit van mens en maatschappij”.

Hoe?

Om dit doel te realiseren stimuleren wij het leervermogen van zowel het individu als de groep, zodat PropTech business en innovaties groeien.

Nieuwe vraagstukken, vragen om nieuwe oplossingen

De grootste uitdaging voor de vastgoedindustrie, is het ontwikkelen, bouwen en beheren van objecten waar mensen echt willen zijn, niet alleen voor ons, maar voor de generaties na ons. Deze uitdaging is extra uitdagend nu het landschap verandert. Volgens het World Economic Forum zijn er 10 ontwikkelingen waardoor de vastgoedwereld veranderd:

  1. Veranderend klant en gebruikersgedrag vraagt om nieuwe manieren van zaken doen;
  2. Banen en vaardigheden – een onzekere toekomst van de vastgoedprofessional;
  3. Vastgoed als de oplossing – niet als het probleem;
  4. Locatie, locatie, locatie. Is het toverwoord zijn macht verloren?
  5. Virtuele ruimte versus vastgoed;
  6. Exponentiële technologische revolutie ontmoet bedrijfsinnovatie;
  7. Deja-vu? Vastgoed bubbels en systeemrisico’s;
  8. Migratie en verstedelijking verlopen snel – en we zijn niet voorbereid;
  9. Wie heeft er nog toegang nodig tot traditionele financiering?
  10. Het gaat om vertrouwen: stedelijk bestuur en transparantie.

Wat zijn de activiteiten van PropTechNL?

Exposure

De PropTech-wereld is zeer dynamisch. Wij volgend deze wereld op de voet en de ontwikkelingen delen we graag met jou. Wij streven er naar om mensen te inspireren, enthousiasmeren en vooral in beweging te komen om bij te dragen aan het uitvinden van de toekomst van vastgoed. Dit doen wij doormiddel van het schrijven van artikelen, het geven van interviews, delen van insights en verzorgen van presentaties. Afhankelijk van de vraag wordt het netwerk ingeschakeld om deze vraag te beantwoorden of van de juiste informatie te voorzien.

Events

Een nieuwe generatie property komt alleen tot stand door het maken van bijzondere verbindingen. Wij faciliteren deze verbinding; on-gebruikelijke, verrassende verbindingen. Met als doel elkaar te inspireren en samen kansen te creeren om daadwerkelijk stappen te zetten of sprongen te maken om zo positieve impact te maken op de leefomgeving.

Experimenten

Wij zien de PropTech-beweging als een reis waarbij we gaandeweg ontdekken welke nieuwe technologieën of combinaties passen bij een property vraagstukken. Zonder experimenten kan de toekomst niet worden uitgevonden. Wij faciliteren bijvoorbeeld PropHacks, daarmee zorgen wij voor oplossingsrichtingen van ‘corporate vraagstukken’, door het stimuleren van  het potentieel van PropTech Frontiers. Wij tackelen jouw grootste property uitdaging(en).

© 2017 | PropTechNL - powered by BOOsT Business Innovation | All Rights Reserved